Foto Willem
Arts / Photography

Is het uitbesteden van de administratie rendabel?

Het behouden van administratie is altijd een tijdrovende bezigheid. Om even een voorbeeld te noemen is het doornemen van een presentielijst op de middelbare school en hogescholen. Dit neemt al snel 5 minuten in beslag, terwijl de les meestal maar 50 minuten duurt. U kunt zich nu dus al voorstellen of uit ervaring de conclusie trekken dat de administratie van een bedrijf nog veel tijdrovender is. Indien het bedrijf geen aparte administratie afdeling tot haar beschikking heeft, dan zijn de werknemers of de werkgever enorm veel (kostbare) tijd kwijt aan de administratie terwijl hun ‘normale’ werkzaamheden moeten wachten/ aan de kant worden geschoven.

Gelukkig is het voor bedrijven die in de bovenstaande situatie verkeren mogelijk om hun administratie uit te besteden. Een, door het bedrijf uitgekozen, bureau houdt dan voor het bedrijf de (gewerkte) uren van het personeel bij, doet de salarisverwerking en alle andere werkzaamheden die onder de administratie vallen. Het feit dat het bureau de salarissen van het personeel verwerkt is in zekere zin bijzonder te noemen. Maar hoe gaat dat dan in zijn werk?

Salarisverwerking wordt door de desbetreffende bureaus vaak aangeduid als een loonservice. Tijdens de periode dat u, als werkgever/ bedrijf, gebruik maakt van deze service, vindt er regelmatig contact/ overleg plaats tussen het bureau en het bedrijf. Zo wordt er overlegd en bepaald wanneer het bedrijf de mutaties aanlevert en wanneer het bedrijf de (geanalyseerde en verwerkte) gegevens terug kan verwachten van het bureau. Ook wordt er overlegd hoe het bedrijf de loonstroken en de journaalposten krijgt aangeleverd. Uiteraard wordt ook de wijze van de betalingen overlegd en afgesproken.

Indien u, als werkgever/ bedrijf, besluit om de administratie uit te besteden, dan is het ten allen tijden belangrijk dat u een bureau uitzoekt dat voldoet aan zowel uw eisen als uw verwachtingen. Ook is het belangrijk dat u een goed gevoel heeft bij het (gekozen) bureau.

http://www.cbbs.nl