Foto Willem
Arts / Photography

De geschiedenis van de pet

 

Je zou de pet kunnen zien als een vorm van een hoofdeksel. Waar de welgestelden onder de mensen een hoed droegen wanneer zij naar buiten gingen, is dit nu wel anders. Zo werden petten  gedragen  door het volk dat het minder goed had getroffen in de maatschappij. Zo droegen arbeiders bijvoorbeeld ook vaak een pet. Daar komt dan ook de uitdrukking ‘Jan-met-de-pet’ vandaan. Zo droegen de mannen en jongens allemaal een hoofdeksel. Op het moment dat je geen pet droeg, viel dit dan ook direct op en begon men zich af te vragen wat er mee was gebeurd. Deze zou waarschijnlijk kwijtgeraakt zijn of zijn weggewaaid. Het volk vond het belangrijk dat je altijd een pet droeg, omdat dit er degelijk uit zag en omdat je anders makkelijk kou kon vatten in de winter, of een zonnesteek op kon lopen in de zomer. Maar in de jaren 30 brak het petten loze tijdperk aan, waarin steeds minder mannen een pet kopen en dragen. In de jaren 90 begonnen vooral jongens weer petjes te dragen. Zo werd er vaak een baseballpetje gedraagt wat door sommige jongens ook op school in de klas werd gedragen. Dit werd niet als vreemd beschouwd en de meeste leraren vonden het ook prima dat jongens een pet droegen in de klas. Zij waren bang dat wanneer ze er iets van zouden zeggen ze als ouderwets en bekrompen werden gezien, en dus werd het petje dragen in de klas gedoogd.

Daarnaast heb je ook een uniformpet die bijvoorbeeld wordt gedragen door iemand in het leger of een politieagent. Hierbij was de pet een onderdeel van het uniform dat wordt gedragen. De bedoeling van zo een pet is niet direct om de bovenzijde van het hoofd warm te houden, maar meer als deel van het uniform, net als de leren laarzen bijvoorbeeld.

 

http://www.snapbacks.nl